System Sygnalizacji Pożaru

ostrzeżenie o pożarze na czas…

System Sygnalizacji Pożaru

System taki składa się z centrali, czujników, ręcznych ostrzegaczy oraz sygnalizacji, a wszystko po to aby w porę ostrzec innych o nadchodzącym niebezpieczeństwie.

Jest to system, którego zadaniem jest ochrona ludzi i mienia przed zagrożeniami pożarowymi. Podstawowy SSP składa się centrali pożarowej, detektorów (dymu, ognia, czadu, itp.), sygnalizatorów akustycznych i akustyczno-optycznych. Możliwa jest integracja z innymi systemami takimi jak na przykład kontrola dostępu. Ważną rzeczą przy SSP jest też system oddymiania budynku. 

Translate »